FANDOM


Bestiář
Tor desetirohý
Kategorie: zvíře
Místo výskytu v přírodě: Torské pahorky
Velikost: cca 150 cm
Výskyt: CT, s.116
Asterion


Tor desetirohý je jeden z druhů jelena, který žije v oblasti Torských pahorků. Jelen dorůstá délky okolo jednoho a půl metru, jeho srst má hnědou barvu. Samci nosí po většinu roku na hlavě mohutné paroží. Tor je oblíbenou kořistí zdejších lovců a jelikož první osadníci přežívali hlavně díky výbornému masu této vysoké zvěře, pojmenovali po něm celou zdejší oblast. Torové žijí ve stádech o deseti i více jedincích a jsou velmi plaší. Na pastvě bedlivě pozorují okolí a při sebemenším zvuku či pachu, který se jim zdá podezřelý, se dá celé stádo na útěk. Jejich hlavní zbraní jsou tedy rychlé nohy, ale už se stalo, že samec zahnaný do úzkých se obrátil proti svým pronásledovatelům a zaútočil na ně svými parohy.

Aplikace pro DrD 1.6
Tor desetirohý
Životachopnost: 4
Útočné číslo: (+2 + 3) = 5 (parohy)
Obranné číslo: (+2 + 1) = 3
Odolnost: 12
Velikost: C
Bojovnost: 3
Zranitelnost: zvíře
Pohyblivost: 18/zvěř
Vytvalost: 16/zvěř
Inteligence: 1
Poklady: nic
Zkušenost: 35
Asterion
Aplikace pro DrD+
Tor desetirohý
Vlastnosti: +3/+2/−10/−8/−8/+3
Odolnost: -4
Výdrž: +3
Rychlost: +5
Smysly: −4/−1/+5/+5/−1
BČ: +1
ÚČ: +2 parohy
OČ: +1
Ochrana: 1
Zranění: 4 B parohy
Velikost: +3
Rozměry: 1,3 m / 1,5 m
Asterion

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.