FANDOM


Markrabě je údělný danérký (v Rilondském království nebyl dosud žádný markrabě jmenován) titul určený pro příslušníky královské rodiny a udělovaný Urozeným sněmem.

Původně tak byli označováni ti příslušníci rodu Gwendor, kterým bylo králem uděleno pod správu kterékoli hrabství nebo vyjímečně i knížectví, postupem času se ale tento titul pevně propojil s určitým územím. Z nich významné je dnes jen markrabství Gor a Riana na ostrovech v Thalionově oceánu. Jen relativně krátké trvání mělo markrabství Rilondské.

Dle obyčeje mají markrabata v Urozeném sněmu dva hlasy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.