FANDOM


Úžiny Tary jsou velký záliv, který se na východě kontinentu hluboko zakusuje do pevniny a odděluje od samotné Tary Ztracenou zemi. Jako zátka Úžiny uzavírá na severu Ostrov Albatrosů, na jihu vody Úžin omývají břehy pouští Kyrkyj a Sfarog. Na březích Úžin leží i bohaté přístavní město Sarindar a samotné vody Úžin jsou v posledních letech bitevním polem mezi loděmi a flotilami Sarindarců a drakočlověka Kirbega. Na jihu Úžiny přehrazuje pás skalnatých a neobydlených ostrovů.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.